Uncategorized

List những mẫu có giá thuê 100k/3ngày

Dưới đây là những mẫu bạn có thể thuê với giá 100k/3 ngày nhé:

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-vay-do-sae36/

2. Set áo cột và chân váy dúng tầng

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-va-chan-vay-vang-sa21/

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-cot-chan-vay-dung-tang-saf16/

3. Đầm ombre đan dây

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-day-dan-ombre-vang-hong-ma-dae392/

4. Đầm ombre cổ yếm

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-ombre-co-yem-sad200/

5. Đầm dây chéo họa tiết

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-ren-kem-hoa-hong-ma-dad498/

6. Set áo váy boho

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-bet-vai-vang-vay-hoa-tiet-tho-cam-ma-sad109/

7. Đầm ombre xanh cam

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-ombre-2-day-xanh-cam-ma-daf559/

8. Đầm xanh dương chấm bi

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-bi-xanh-duong-ho-lung-ma-dae606/

9. Đầm loang 2 dây hở lưng

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-loang-mau-cam-2-day-ma-dae578-sao-chep/

10. Đầm họa tiết buộc chéo

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-hoa-tiet-nau-buoc-cheo-ma-dag574/

11. Đầm xếp ly form rộng

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-do-xep-ly-form-rong-ma-dag638/

12. Đầm tua rua hở lưng

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-xanh-mint-tua-rua-ho-lung-ma-dae694/

13. Đầm vàng đính hoa

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-vang-dinh-hoa-dbc750/

14. Set yếm kem hoa quần suông

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-yem-kem-hoa-quan-suong-ma-sad150/

15. Set quần áo da tay dài

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-quan-ao-da-saf163/

16. Set áo quần loang 3 món

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-quan-loang-saf169/

17. Đầm tiệc đỏ cổ trụ – Mollynista

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-tiec-do-co-tru-ma-dag608/

18. Đầm 2 dây kèm áo vest

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-xanh-vay-dai-sag188/

19. Đầm tiệc đỏ nơ cổ V

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-tiec-do-no-co-v-saf224/

20. Đầm tiệc corset xẻ tà

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-tiec-corset-xe-ta-saf220/

21. Set áo váy dạ xếp ly

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-vay-da-xep-ly-ma-saf130/

22. Đầm hoa nhí 2 dây hoa cổ

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-hoa-nhi-2-day-hoa-co-sag188/

23. Set jean váy buộc eo

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-jean-vay-buoc-eo-sae175/

24. Đầm lệch vai tua rua

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-lech-vai-tua-rua-saf166/

25. Bikini hoa 1 mảnh

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/bikini-hoa-1-manh-kem-khoac-saf195/

26. Set áo quần đan dây

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/set-ao-quan-dan-day-sad232/

27. Đầm kem body tua rua

– Link mẫu: https://tiemthanhxuan.com/san-pham/dam-kem-2d-tua-rua-saf150/

Related posts

Leave a Comment

Call Now Button